LusFri.nu
 Problem med huvudlöss i familjen ? Lösningen finns här...
Bli kvitt löss och lusägg
Hem
Om NitFree
Köp Nitfree
Om huvudlöss
Om Lusfri Återförsäljare

  Varför NitFree?

  Luskamma viktigt

  Unik design

  Instruktioner

  Våra kunder

  Frågor och svar

  Media

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hur får jag bort löss och gnetter?

När du konstaterat att du har huvudlöss är det dags att ta ställning till vilken behandlingsmetod du vill använda för att bli av med lössen och gnetterna. Det går att bli av med huvudlössen enbart genom att använda en luskam om man är noggrann, den är tillräckligt tät och den klarar av att kamma ut både lössen och gnetterna. Det klarar luskammen NitFree. Läkemedelsverket menar att det i regel krävs en kombination av noggrann kamning av håret och behandling med ett rekommenderat lusmedel.

Luskamma är det viktigaste

För att verkligen lyckas att bli av med huvudlössen och fortsätta att vara lusfri är det viktigt att luskamma. Genom att kamma med NitFree luskam upptäcker du tidigt om du har några gnetter eller löss. När du vill bli av med lössen kan du enbart använda en NitFree luskam eller kamma i kombination med lusmedel. För att vara säker på att du verkligen blivit av med alla huvudlöss och fortsätter att vara lusfri bör du kamma håret regelbundet i förebyggande syfte.

Läkemedelsverket, Apoteket, Smittskyddsinstitutet och Barn- och Skolhälsovården framhåller alla vikten av att kamma för att bli av med huvudlöss. Läkemedelsverket rekommenderar att samtliga i familjen eller barngruppen kammas noggrant med luskam i minst 10 dagar, helst 14 dagar. Alla som har angripits bör behandlas samtidigt för att man ska undvika återsmitta.

Att kamning kan vara 4 gånger effektivare än användning av receptfria lusmedel visar en nyligen publicerad studie i British Medical Journal.

Läs mer om Läkemedelverkets rekommendationer.

Tips om hur du luskammar

Börja med att köpa en luskam som är väldigt tät. Det måste vara kort avstånd mellan kamtänderna för att det ska bli ett "visst motstånd" när du drar kammen genom håret. På så sätt är det fler löss som följer med vid kamning och chansen ökar att också äggen följer med.

Det är inte alltid det är populärt att kamma barnen. Att kamma i badrummet kan vara bra eftersom du har tillgång till rinnande vatten. Att kamma i vardagsrummet framför ett bra tv-program eller under en sagostund kan göra kamningen även till om ompysslings- och mysstund. Om man förknippar kamning med något mysigt blir det lättare att införa kamning som en rutin. Tänk på att barnet ska sitta i en skön ställning, inget blir mysigt om man får ont i nacken!

Innan du börjar använda din luskam tar du en vanlig kam eller borste för att få bort alla tovor ur håret. Fukta sen håret lätt och börja kamma med luskammen. Eventuellt kan du ha i lite spraybalsam för att luskammen ska glida lättare genom håret och det ska bildas mindre statiskt elektricitet. För att se de löss och ägg som faller ner bättre, kan du kamma över ett vitt papper eller en spegel. Du kan också använda ett förstoringsglas. När du provat att kamma ett tag blir det lättare för dig att se om det kammen för med sig är en lus, ett lusägg eller bara smuts. Tänk på att lusäggen är väldigt små och det kan vara svårt att se vad som är ägg och vad som bara är smuts. Tar du bort äggen med NitFree har äggen alltid en liten "svans" eller "en tråd" vid ena änden. Det är limsekret som följer med ägget när det avlägsnas med hjälp av mikrokanalerna på NitFrees kamtänder. Se bild på gnetter.

1.

Börja med att kamma håret på hjässan. Gör en lodrät bena och dela in håret i sektioner.

 
2.

Kamma igenom sektionerna en efter en och kontrollera vad kammen för med sig. Du kan "knacka" av löss och ägg mot en spegel eller skölja av kammen under rinnande vatten för att få bort lössen innan du fortsätter med nästa sektion. Håll de renkammade sektionerna åtskilda från sektioner som inte blivit kammade ännu.

 
3.

Var extra uppmärksam när du kammar vid hårfästet eller i nacken eftersom lössen trivs särskilt bra där det är extra varmt och fuktigt och gärna lägger sina ägg där.

 

 

När du har kammat igenom hela håret är det viktigt att du rengör luskammen och andra kammar eller borstar du använt innan du börjar kamma en ny person. Har du en luskam helt i metall kan du sterilisera den genom att koka den 1 minut.

 

Sprid inte lössen utan nyheten om dem!

Det är viktigt att berätta för andra på dagis och i skolan om du har löss. Gör du inte det är risken stor att andra drabbas och att du själv får tillbaka lössen - det är ju någon i din närhet som smittat dig!

För att minska risken för ny smitta bör alla som du misstänker har huvudlöss både i familjen, och på dagis eller skola behandlas samtidigt för att undvika återsmitta. Det bästa är att alla kammar sina barn regelbundet för att upptäcka eventuell smitta så tidigt som möjligt.

Om du tycker att NitFree är bra blir vi väldigt glada om du sprider information om vår kam till andra drabbade. Klicka här för att skriva ut en informationsbroschyr som du kan sätta upp på ditt dagis eller i din skola.

 

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*