Pressrelease 2008-09-09

 

Kunder efterfrågar säkra och effektiva alternativ till Apotekets kemiska lusmedel

En enkätundersökning bland användarna av luskammen NitFree, visar att det finns ett starkt behov hos dem som drabbats av löss att hitta effektiva alternativa till kemiska preparat. Över hälften av de som svarat lyckats bli av med lössen på mindre en 5 dagar när de använt luskammen NitFree. Många av dessa har tidigare använt ett flertal produkter mot löss utan resultat.

Undersökningen visar vidare att många som drabbas av löss tvingas använda flera olika behandlingsalternativ för att få bukt med problemen med huvudlöss.  Det är också tydligt att kunder efterfrågar säkra och effektiva alternativ till kemiska lusmedel. Hela 41 % köpte NitFree för att de inte vill använda kemiska preparat. 7 % köpte NitFree för att de hade allergiska barn.

Många av dem som svarade på frågan varför de köpt NitFree uttryckte ett starkt missnöje med att flera av de behandlingsalternativ som de provat tidigare inte fungerat. Det är också tydligt att de som drabbas av löss har behov av behandlingar som tar bort lusäggen effektivt. Av de som uttryckligen svarat på varför de köpt NitFree svarade  11 % att det var för att de inte längre ville använda kemiska preparat, en del för att undvika resistensutveckling. En fjärdedel (24 %) tyckte att de traditionella kammar de köpt på Apoteket inte höll måttet och ansåg NitFree vara en bättre kam. En knapp fjärdedel (23 %) hade inte blivit av med lössen eller fick återfall, och lika många (23 %) ville få bort lusäggen som de annars inte blivit av med. 19 % hade köpt kammen av diverse olika skäl, t.ex. av ekonomiska skäl då det är dyrt att köpa engångsdoser av lusmedel gång på gång.

En annan indikation på missnöje med tidigare behandlingar visades av antalet produkter man hade använt sig av tidigare: 90% hade använt andra produkter mot löss innan de provade NitFree. Av dem hade nästan hälften (49%) använt minst två produkter och 18% hade använt mellan 3 och 5 produkter.

”Det vi tycker var mest intressant var att vi har hög andel nöjda kunder: 99% av de som svarade på enkäten kommer att rekommendera kammen till andra” säger Marika Kurlberg på företaget LusFri  som marknadsför kammen. Många anser att NitFree är mycket effektivare för att få bort gnetter än andra kammar och över hälften (53 %) anger att de hade blivit av med lössen på mindre än 5 dagar.

”Det är viktigt att det finns säkra och effektiva alternativ för att bli av med lössen som passar alla också de allergiska barnen, särskilt nu när det kommit larmrapporter om resistenta löss i Sverige” tillägger Marika. Fler lyckade behandlingar gör att färre medel behöver användas och man bidrar inte till ökade resistenta lusstammar.

Fakta om NitFree:
NitFree är en revolutionerande luskam med mikrokanaler på tänderna som är särskillt utvecklat för att bort både löss och lusägg från håret. Den bryter lusens livscykel redan från äggstadie och man kan bli av med lössen mycket fortare.  Kammen marknadsförs och säljs i Norden  sedan 2005 av LusFri Inspagat AB. Läs mer på www.LusFri.nu   

 

Mer information

För mer information maila info@lusfri.nu

Eller kontakta Natacha Wirdemark tel 073-5033436 på www.LusFri.nu